Główne uchwały ZZW z dnia 27.04.2018 

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników - 27.04.2018
Główne uchwały zgromadzenia:

  • przyjęcie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej za rok 2017
  • przyjęcie sprawozdania finansowego spółki za rok 2017, bilansu i rachunku wyników
  • podział zysku za rok 2017