Najważniejsze dane z bilansu spółki za 2017 rok 

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2017 rok, w tys. PLN

  • Sprzedaż 6.271
  • Aktywa obrotowe 1.909
  • Kapitał podstawowy 101
  • Zysk netto 174
  • Zobowiązania bieżące 646

Ilość udziałowców: 18, Elżbieta Ptasińska, Grzegorz Wesołowski i Jerzy Kaźmierczak kontrolują łącznie ponad 64% kapitału.