Najważniejsze dane z bilansu spółki za 2015 rok 

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2015 rok, w tys. PLN

  • Sprzedaż 6.207
  • Aktywa obrotowe 1.267
  • Kapitał podstawowy 101
  • Zysk netto 137
  • Zobowiązania bieżące 300

Ilość udziałowców: 18, Elżbieta Ptasińska, Grzegorz Wesołowski i Jerzy Kaźmierczak kontrolują łącznie ponad 64% kapitału.