Zmiany w Radzie Nadzorczej 

Z dniem 01.01.2016 nastąpiła zmiana w Radzie Nadzorczej spółki:

  • Przewodniczącym Rady Nadzorczej został Konrad Mońko
  • Nową Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej została Zofia Nakonieczna
  • Członkiem Rady Nadzorczej pozostał Jerzy Kaźmierczak