Archiwum kategorii: Aktualności

Wybór Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu

W dniu 30.06.2020 Zwyczajne Zgromadzenie Udziałowców wybrało na kolejną trzyletnią kadencję skład Rady Nadzorczej Spółki:

 • Przewodniczącym Rady Nadzorczej pozostał Konrad Mońko
 • Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej pozostała Zofia Nakonieczna
 • Członkiem Rady Nadzorczej pozostał Jerzy Kaźmierczak

W tym samym dniu Rada Nadzorcza dokonała wyboru Grzegorza Wesołowskiego na Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2019 rok

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2019 rok, w tys. PLN

 • Sprzedaż 5.217
 • Aktywa obrotowe 1.615
 • Kapitał podstawowy 102
 • Zysk netto 160
 • Zobowiązania bieżące 315

Ilość udziałowców: 15, Elżbieta Ptasińska, Grzegorz Wesołowski i Jerzy Kaźmierczak kontrolują łącznie ponad 66% kapitału.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

W latach 2017 i 2018 Spółka otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Potwierdza on bardzo dobrą kondycję finansową Spółki, terminowość w regulowaniu zobowiązań i minimalne ryzyko transakcyjne. Certyfikat jest wystawiony przez Dun & Bradstreet z Grupy Bisnode po analizie indeksu moralności płatniczej i rocznych danych finansowych.

Główne uchwały ZZW z dnia 30.06.2020

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – 30.06.2020
Główne uchwały zgromadzenia:

 • przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019
 • przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, bilansu i rachunku wyników
 • podział zysku za rok 2019
 • wybór Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję