Główne uchwały ZZW z dnia 29.06.2021

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – 29.06.2021
Główne uchwały zgromadzenia:

  • przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2020
  • przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 bilansu i rachunku wyników
  • podział zysku za rok 2020