Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2020 rok

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2020 rok, w tys. PLN

  • Sprzedaż 4.815
  • Aktywa obrotowe 1.254
  • Kapitał podstawowy 102
  • Zysk netto 50
  • Zobowiązania bieżące 46

Ilość udziałowców: 15, Elżbieta Ptasińska, Grzegorz Wesołowski i Jerzy Kaźmierczak kontrolują łącznie ponad 66% kapitału.