Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2019 rok

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2019 rok, w tys. PLN

  • Sprzedaż 5.217
  • Aktywa obrotowe 1.615
  • Kapitał podstawowy 102
  • Zysk netto 160
  • Zobowiązania bieżące 315

Ilość udziałowców: 15, Elżbieta Ptasińska, Grzegorz Wesołowski i Jerzy Kaźmierczak kontrolują łącznie ponad 66% kapitału.