Kontakt

Cemor Sp. z o.o
ul. Rzemieślnicza 7, lok. 309
81-855 Sopot

Prezes Zarządu:
Grzegorz Wesołowski, tel. +48 58 770 42 70

Dyrektor Działu Sprzedaży:
Jerzy Kaźmierczak, tel. +48 58 770 42 71

Dział Sprzedaży:
Ryszard Witzki, tel. +48 58 770 42 72
Krystyna Kłonkowska
, tel. +48 58 770 42 73
Urszula Sztark, tel. +48 58 770 42 74

Doradca Techniczny:
Stanisław Wojtysiak, tel. kom. +48 601 652 098

e-mail: cemor@cemor.com.pl