Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

W latach 2015 – 2020 Spółka otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Potwierdza on bardzo dobrą kondycję finansową Spółki, terminowość w regulowaniu zobowiązań i minimalne ryzyko transakcyjne. Certyfikat jest wystawiony przez Dun & Bradstreet z Grupy Bisnode po analizie indeksu moralności płatniczej i rocznych danych finansowych.