Wybór Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu

W dniu 30.06.2020 Zwyczajne Zgromadzenie Udziałowców wybrało na kolejną trzyletnią kadencję skład Rady Nadzorczej Spółki:

  • Przewodniczącym Rady Nadzorczej pozostał Konrad Mońko
  • Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej pozostała Zofia Nakonieczna
  • Członkiem Rady Nadzorczej pozostał Jerzy Kaźmierczak

W tym samym dniu Rada Nadzorcza dokonała wyboru Grzegorza Wesołowskiego na Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.