Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2022 rok

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2022 rok, w tys. PLN

  • Sprzedaż 6.635
  • Aktywa obrotowe 3.674
  • Kapitał podstawowy 102
  • Zysk netto 44
  • Zobowiązania bieżące 527

Ilość udziałowców: 16.
Grzegorz Wesołowski, Jerzy Kaźmierczak, Agnieszka Ptasińska i Włodzimierz Ptasiński kontrolują łącznie ponad 68% kapitału.