Archiwum kategorii: Aktualności

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

W latach 2015 – 2020 Spółka otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Potwierdza on bardzo dobrą kondycję finansową Spółki, terminowość w regulowaniu zobowiązań i minimalne ryzyko transakcyjne. Certyfikat jest wystawiony przez Dun & Bradstreet z Grupy Bisnode po analizie indeksu moralności płatniczej i rocznych danych finansowych.

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2022 rok

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2022 rok, w tys. PLN

  • Sprzedaż 6.635
  • Aktywa obrotowe 3.674
  • Kapitał podstawowy 102
  • Zysk netto 44
  • Zobowiązania bieżące 527

Ilość udziałowców: 16.
Grzegorz Wesołowski, Jerzy Kaźmierczak, Agnieszka Ptasińska i Włodzimierz Ptasiński kontrolują łącznie ponad 68% kapitału.

Wybór Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu

W dniu 30.06.2020 Zwyczajne Zgromadzenie Udziałowców wybrało na kolejną trzyletnią kadencję skład Rady Nadzorczej Spółki:

  • Przewodniczącym Rady Nadzorczej pozostał Konrad Mońko
  • Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej pozostała Zofia Nakonieczna
  • Członkiem Rady Nadzorczej pozostał Jerzy Kaźmierczak

W tym samym dniu Rada Nadzorcza dokonała wyboru Grzegorza Wesołowskiego na Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.