Archiwum autora: cemor

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej

W latach 2015 – 2020 Spółka otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej. Potwierdza on bardzo dobrą kondycję finansową Spółki, terminowość w regulowaniu zobowiązań i minimalne ryzyko transakcyjne. Certyfikat jest wystawiony przez Dun & Bradstreet z Grupy Bisnode po analizie indeksu moralności płatniczej i rocznych danych finansowych.

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2020 rok

Najważniejsze dane z bilansu Spółki za 2020 rok, w tys. PLN

  • Sprzedaż 4.815
  • Aktywa obrotowe 1.254
  • Kapitał podstawowy 102
  • Zysk netto 50
  • Zobowiązania bieżące 46

Ilość udziałowców: 15, Elżbieta Ptasińska, Grzegorz Wesołowski i Jerzy Kaźmierczak kontrolują łącznie ponad 66% kapitału.

Wybór Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu

W dniu 30.06.2020 Zwyczajne Zgromadzenie Udziałowców wybrało na kolejną trzyletnią kadencję skład Rady Nadzorczej Spółki:

  • Przewodniczącym Rady Nadzorczej pozostał Konrad Mońko
  • Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej pozostała Zofia Nakonieczna
  • Członkiem Rady Nadzorczej pozostał Jerzy Kaźmierczak

W tym samym dniu Rada Nadzorcza dokonała wyboru Grzegorza Wesołowskiego na Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.