Główne uchwały ZZW z dnia 05.07.2023

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników – 05.07.2023
Główne uchwały zgromadzenia:

  • przyjęcie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022
  • przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 bilansu i rachunku wyników
  • podział zysku za rok 2022